HistorikkFotogalleriProduksjonsdata

Folkestad nett no

 

Adresse:              Folkestad Kraftverk AS        6120 Folkestad                       post@folkestadkraftverk.no

Produksjonsdata oppdatert 01/09-2018

 

Velkomen

Folkestad Kraftverk AS vart sett i drift i mars 2006.  Kraftverket utnyttar ei fallhøgd på 208 meter og med 0,80 meters diameter på røra gir dette ei effekt på 1850 KW.  Maksimalt vassforbruk er  1000 l/sek. AS Fadum Tekniske og BNTurbin a.s har levert turbin og  HM Elektro Automatikk AS har levert  styring og elektromontasje.  Generatoren er ein Hitzinger levert av Haakon Burø A/S.  Prosjekteringa av anlegget er gjort av Ing. Hermod Seim.